PRIVACYBELEID

Bij UNRUN hebben gegevensbescherming en vertrouwelijkheid hoge prioriteit. We erkennen dat u zich mogelijk zorgen maakt over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijk identificeerbare informatie. Daarom zet UNRUN (een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf BECDG ltd. met ondernemingsnummer VAT 0676920735 en statutaire zetel in België, zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit privacybeleid bevat duidelijke richtlijnen voor hoe UNRUN uw gegevens verwerkt. persoonsgegevens in verband met onze website en diensten en uw rechten daarbij. Verder leggen wij uit hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u achterlaat en/of verstrekt bij het bezoeken van onze website en het gebruik maken van de verschillende diensten op de website. Het beleid beschrijft geen praktijken voor het verzamelen van informatie op andere websites, inclusief die welke zijn gelinkt naar of van deze website, noch andere bedrijven of personen die aan onze services zijn gekoppeld. 

Door persoonlijke gegevens in te dienen via onze website of services, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en u stemt uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. 

UNRUN neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er is een melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals vereist door de Wet. De rechtbanken van België, Brussel, Afdeling Brussel, zijn exclusief bevoegd voor elke vorm van onenigheid die zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit Privacybeleid.

Raadpleeg de sectie aan het einde van dit beleid voor onze contactgegevens en juridische informatie.

 

Deze website is bedoeld voor gebruik door personen van 13 jaar en ouder. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik deze website dan niet.

U wordt altijd geïnformeerd over het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, kunnen zijn: uw naam, uw e-mailadres en soortgelijke identificatiegegevens, informatie over een online aankoop en over uw navigatie op de website.

Bij het indienen van uw gegevens wordt altijd aangegeven of het indienen vrijwillig of noodzakelijk is voor het voltooien van de gewenste handeling, zoals het afronden van een transactie in onze webshop.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld in een of meer van de onderstaande gevallen:

Wanneer u goederen online koopt op www.UNRUN4254.com

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

Wanneer u een account aanmaakt op www.UNRUN4254.com

Als u uw e-mailadres in meer dan een van de bovenstaande gevallen gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens slechts op één plaats verzameld en geregistreerd . Op deze manier worden uw gegevens al opgeslagen als u bij ons winkelt en ontvangt u niet meer dan één keer hetzelfde marketingmateriaal van UNRUN.

Over het algemeen dragen we uw persoonlijke gegevens niet over aan een derde partij zonder uw toestemming. Onder specifieke omstandigheden en met verwijzing naar wetgeving kan het nodig zijn om informatie door te geven aan de overheid of de politie. Er kan bijvoorbeeld informatie worden verstrekt aan de politie bij een vermoeden van creditcardfraude.

In het geval van een reorganisatie, gehele of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf, zal elke openbaarmaking in dat verband in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we wettelijk verplicht zijn dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer we ze niet langer hoeven te verwerken in verband met een of meer van de hierboven in paragraaf 4 uiteengezette doeleinden. De gegevens kunnen echter voor een langere periode in geanonimiseerde vorm worden verwerkt en opgeslagen. Geen persoonlijke gegevens worden langer dan 1 jaar bewaard.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer, tablet, telefoon, etc.) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. UNRUN-websites gebruiken ook cookies, waarmee we onder meer gebruikersvoorkeuren kunnen instellen, statische gegevens kunnen opslaan en verzamelen. Omdat wij uw privacy willen verbeteren en u optimaal gebruiksgemak willen bieden, vinden wij het belangrijk om u te informeren waarom wij cookies gebruiken en voor welke doeleinden. Er zijn ook andere technieken die het verzamelen en overdragen van gegevens mogelijk maken, zoals JavaScript en Web Beacons. Deze technieken en cookies worden tegenwoordig op bijna alle moderne websites gebruikt.

Onze websites gebruiken hun eigen cookies.

UNRUN bezit de volgende websites en/of (sub)domeinen waarop cookies actief kunnen zijn:

www.UNRUN4254.com

Als je wilt voorkomen dat koken wordt opgeslagen op uw apparaat kunt u uw browserinstellingen wijzigen. U kunt ook reeds opgeslagen cookies verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van uw browser.

UNRUN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dit Cookiebeleid op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze hoge beveiligingsbeleidsnormen. We streven ernaar om de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen en de risico's van verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en wijziging te verminderen.

U hebt te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens, inclusief profilering/geautomatiseerde besluitvorming. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Bovendien hebt u het recht om informatie over uzelf te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt, en het recht om deze informatie te laten verzenden naar een andere gegevensbeheerder (gegevensoverdraagbaarheid).

U kunt op elk moment de door u gegeven toestemming intrekken en wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij we de verwerking kunnen voortzetten op basis van een ander doel. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via customercare@unrun4254.com.

Onze website kan links naar andere websites of naar geïntegreerde sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor de praktijken van dergelijke bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, dient u het beleid van de eigenaren inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en ander relevant beleid te lezen.

Dit privacybeleid kan af en toe worden herzien en als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft verstrekt en/of door een prominente aankondiging van de wijzigingen op onze site te plaatsen. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht op de eerste van dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailmelding aan u of dertig (30) kalenderdagen nadat wij de kennisgeving van de wijzigingen op onze site hebben geplaatst. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze service. Houd er rekening mee dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonlijke gegevens om ons uw meest recente e-mailadres te verstrekken. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om u de hierboven beschreven kennisgeving te bezorgen, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen. In elk geval kunnen wijzigingen in dit privacybeleid van invloed zijn op ons gebruik van persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt voordat we u op de hoogte brachten van de wijzigingen. Als u geen wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wilt toestaan, moet u ons vóór de ingangsdatum van de wijzigingen op de hoogte stellen dat u uw account bij ons wilt deactiveren. Voortgezet gebruik van onze site of service, na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Voor aanvullende informatie of voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot:

de Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, website www .privacycommission.be